0

INSTRUCCIONS DE LA MATÈRIA


                            BENVINGUTS A UN NOU CURS!                  


*El sistema serà el següent: Haureu de fer totes les làmines del quadern. També farem exercicis extres de tant en tant. Els haureu de fer en les dates determinades. Fora del termini establert, la nota de l'exercici serà 0. Rebreu un correu a on s’ us indicarà si heu fet bé l'exercici, si heu de corregir alguna coseta... Serà obligatori seguir les instruccions. 
Fer tot de pressa i malament tindrà penalització.

*A classe farem també feina que controlarem diàriament i que també rebrà nota. Cal ser participatius i respectuosos amb els companys.

*Farem 2 exàmens a cada avaluació. El segon examen de cada avaluació servirà per recuperar el primer (a aquells que l’hagin suspès).


***Bàsicament treballarem de tres maneres:

A) Treball individual (Làmines)

B) Treball individual (presentació en format digital o analògic d'exercicis)

C) Exàmens i feina a l’aula.

*Segur que voleu saber com s'us avaluarà oi?

**Treball classe i actitut: 20%
**Exercicis i làmines: 60%
**Exàmens: 20 %


*Ah!, per cert: el què envieu ha de tenir format .doc si és un document i .ppt si és un PowerPoint. Aneu en compte si useu open office, el format per defecte és .odt per els textos i .odp per les presentacions i NO VALEN PER ENTREGAR LA FEINA. Tampoc val el format .pptx, o el format .docx. A classe explicarem com s'ha de fer.

Per enviar qualsevol fitxer heu de tenir en compte  dues cosetes:

*El fitxer que envieu ha de tenir de nom:
AlumneCognom2C(o 2A segons)ViPnomdel'exercici. Un exemple:  

RosaFont2CVipnotapower.

*Al correu a "assumpte" heu de posar el mateix. 
Així jo sabré qui ha enviat què. Recordeu que els noms propis (els vostres ho són i també els vostres cognoms), van amb les inicials en majúscules.

Moltes gràcies a tots. Sé que la majoria de vosaltres fareu les coses tant bé com podreu i estic segura que la majoria acabareu aprovant.

Back to Top